Stacja kontroli pojazdów

Wykonujemy:

 

1.Badania techniczne pojazdów o ciężarze całkowitym do 3,5 t:
- okresowe,
- taksówek osobowych, pojazdów uprzywilejowanych,
- pojazdów sprowadzonych z zagranicy po raz pierwszy rejestrowanych w kraju,
dodatkowe:
- pojazdów używanych do przewozu materiałów niebezpiecznych,
- pojazdów skierowanych przez organy kontroli ruchu drogowego lub starostę,
- badania okresowe pojazdów marki "SAM" ,
a także:
- nadajemy i wybijamy numery na nadwoziach (podwoziach, zamkach)
i silnikach pojazdów oraz wykonujemy tabliczki zastępcze.
2. Usługi w zakresie;
- diagnostyki bezpieczeństwa jazdy (hamulców, amortyzatorów, geometrii układu jezdnego, oświetlenia),
- ochrony środowiska (analizy spalin, poziomu hałasu).
3. Komputerowy pomiar płyty podłogowej.
4. Sprawdzenia samochodów przed zakupem.